mangurov.dir.bg

 
mangurov.dir.bg

 
Рейтинг: 3.00
(269)
Лекции 2019
Лекции 2017-2018
Лекции от сезон 2016-2017
Кратки видеотеми, направени за сайта "Здрав живот"
Лекции от сезон 2015-2016
Лекции от сезон 2014-2015
Vorträge in Deutsch
Файлове на лекции и книги на Д.Мангуров за сваляне и връзки
lectures in English
Lectures for reading
28 упражнения
Слънчеви лъчи
Лекции 2016-2017 за четене
Лекции 2015-2016 за четене
Лекции 2014-2015 за четене
Преводи на Щайнер и други антропософски автори
Фото Галерия
За контактиЛекции 2016-2017 за четене / ДРАМАТА НА ЕВРОПА - продължение

ДРАМАТА НА ЕВРОПА - продължение
21.03.18 20:14
 С избухването на Френската революция, на света беше известено, че се оформя нов глобалистки модел за световно господство, в който главна роля на враждуващи сили ще играят два типа хора, като някакво метаморфозирало противопоставяне между Каин и Авел. Самият глобалистки модел се формира окончателно към края на 19 век, но в подготовката му ясно се откроиха виждания за човешкото развитие по-нататък, които с външни средства няма как да бъдат обединени в синтез и ще носят само хаос и разруха. От една страна са „левите“ със своето вечно фибрилно състояние, тласкащо ги към революции и промяна. В политическия спектър те са либералите и демократите. Срещу тях са „десните“ консерватори, предпочитащи по-слабите движения, наследствената власт, кръвното родство, спазването на традициите. Двата типа хора са дори и генетично различни. Първите са по-видими сред масонството, а вторите сред йезуитите. Първите забързват еволюцията, вторите я повеждат назад и затова стават просто проводници на свръхсетивните луциферически и ариманически същества. А когато встъпят в противоестествен престъпен брак, се появяват политически чудовища, зад които надничат азурите. Когато с Реформацията влиянието на йезуитите отслабна, те проникнаха в масонството, заеха ръководни постове и започнаха по техния си начин да го използват за свои цели. Така от съвместните им усилия се появи съветският болшевизъм, като острие срещу настъпващата Михаилова епоха. Двата основни центъра на световната окултно-политическа власт на глобализма родиха трети център, за да могат изостаналите същества от трета Йерархия като техни инспиратори да стигнат до социализация сред хората и така противопоставянето долу в социално-политически план получи космическо изражение. Тази борба долу не е диалектическа, а целѝ именно социализацията на духовни същества и отвеждането на човека в посоката, желана от тях – овладяването на прасубстанцията от Откровението на Бащинската Основа на Света. Как го постигат? Всички душевно-духовни качества на човека, ставайки устойчиви, влизат във връзка със свръхсетивни същества и даже получават своя персонификация, пораждайки духовни същества от елементарен порядък. Ако качествата на душата и Духа на човека са добри, ако притежава способност за правилно подредена логическа мисъл, ако е позитивен и естествен, ако действа съобразно изискванията на епохата, етерният поток на живота притича правилно през неговия изправен пентаграм, поражда добри елементарни същества, с които осъществява връзка с Йерархиите и еволюира към Аза, превръщайки се постепенно в Десета Йерархия на Свободата и Любовта. Ако душата и Духът му обитават обърнат пентаграм, породените от него същества са луциферизирани и ариманизирани и веднага привличат изоставащите същества от трета Йерархия. Последните събират хората в групи, партии, секти, клики и формират в тях групово съзнание с водач от свръхсетивния свят, излъчен от изоставащата трета Йерархия. Чрез тези групи духовете започват отначало да насочват културно-историческия процес в земното развитие , а после и еволюционния процес в желаната от тях посока. В подобни групи с времето се създава някакво „жречество“, въвежда се ритуална магия, достига се дори до осъзната връзка на „жреците“ с техния свръхсетивен патрон, през който протичат намеренията отгоре. Тази духовност тече по обърнатия пентаграм-човек и води до съединяване на социално-политическите центрове, управлявани от тях, във формата на обърнатия пентаграм, нарисуван на схемата. Той е прафеноменът на окултно-политическия живот на земните хора в частта, обхваната от изоставащите същества. В него нито една от изоставащите сили на трета Йерархия не може да удържи пълна победа, въпреки яростното им противопоставяне. Според законите на развитието те трябва да съществуват съвместно, но проявленията на злото непрекъснато метаморфозират в нови форми, създават до безкрайност заговори срещу правомерната еволюция на човека и това поражда непрекъснато продължаващи страдания и хаос за всички. Човекът е длъжен да разкрива тези заговори, да ги довежда до съзерцаващото съзнание на Боговете, които едва тогава могат във взаимодействие с човека да се намесят оздравяващо. В 20 век според Генадий Бондарев можем да говорим за 5 центъра на окултно-политическата власт със световно значение, като до настоящия момент те претърпяха съответните изменения и в схемата съм посочил моя поглед върху ситуацията. Когато погледнем към символа на Граала, състоящ се от два преплитащи се равностранни триъгълника, духовният триъгълник е с връх, сочещ надолу и ако отдолу му предоставим човешкия триъгълник с връх нагоре, в който човекът е изправен пентаграм в духовно-душевно отношение, образуването на Граала става човешко-космически факт. Когато човекът долу е обърнат пентаграм, той неминуемо се преплита не с правомерния духовен триъгълник, а с триъгълника на изоставащите същества, който е много „тежък“ и смазва духовните напъни на човека, отвеждайки ги в друго направление, което го лишава от принципа на метаморфозата на душата и телата в Дух. От рисунката виждаме, че на върховете на обърнатия пентаграм сега стоят „Отците на здрача“, зад които можем да разпознаем йезуитите и „десните“ сили, а зад „Братята на мрака“ стоят масоните, но последните са само безсъзнателни проводници на „левите“ сили в окултизма. Луцифер стои зад „десните“ и води назад еволюцията, а Ариман стои зад „левите“ и ускорява еволюцията с поглед към подфизическите светове, но и „леви“, и „десни“ стоят на материалистична основа. Азур осъществява гибелен синтез между двамата. Луцифер се изявява чрез бялото папство и спешната смяна на германеца Бенедикт XVI с йезуита Франциск I от Латинска Америка, е явен знак, че предстои нещо съдбовно. Нека всеки, който прочете тази лекция да знае, че на този папа не трябва да се има никакво доверие за нищо. Ариман работи през „Братята на мрака“ с черното папство. Такъв черен папа беше Албърт Пайк, който живя по времето на Блаватска, също беше медиум и двамата починаха с един месец разлика в 1891 г. Руският писател Григорий Климов, който е бивш главен инженер на съветската военна администрация в Германия, избягал на Запад, говори в книгата си „Моето име е Легион“ за „червено папство“, „червена инквизиция“ и свръхсекретния 13-ти отдел към КГБ, който е унищожавал „еретиците“ в СССР. Висши офицери от КГБ добре познават Библията и духовните течения, но ги приемат като символи по материалистичен начин. С убеденост в своята правота те са се разправяли с всяка проява на истинска духовност по начин, който може да дойде само от азурите. Преди 15 години се срещнах с такъв висш офицер, който непрекъснато говореше за милиарди долари, съчетавайки го с добро познаване на духовните течения. Тогава той живееше в България, защото в Русия вееха други ветрове. С растежа на Путин във властта, той изчезна от България, вероятно в посока обратно към Русия. Тази Русия, където продължава да съществува мавзолеят на Ленин, като открит черномагьоснически център на Земята, който ежегодно облъчва милиони граждани. Чел съм, че клетките на мумията притежават все още естествена влажност. Представяте ли си колко втвърдено е било етерното тяло на този изверг, че и досега да работи по този начин. Добре, че у нас успяха, макар и трудно, да се справят с мавзолея на нашия пияница. Все пак българите сме народ на Аза и подобен култов център от трета културна епоха няма място у нас. Според Бондарев, до падането на комунизма в СССР, окултният болшевизъм заемаше долния връх на обърнатия пентаграм, а на горния рог, където сега са „Братята на мрака“ и Европейският съюз, поставяше панамериканизма, в който все пак се съдържаха някакви идеали за свобода на индивидуалността. След свалянето на болшевизма сега според Бондарев долу се разполага панамериканизмът като вид болшевизъм. Там аз поставям и ислямския радикализъм в най-уродливата му форма като „ислямска държава“. Според Бондарев Русия е изтикана в центъра на пентаграма, където всеки може да я използва за своите цели. Според мен днес Русия върви към реставрация на сталинския национализъм и по-скоро отива в ъгъла на „Отците на здрача“. Аз слагам в центъра също и Сорат, като системообразуващ фактор на цялото това зло. Съществува и зло породено от източните окултни ложи, но то не е от такъв мащаб за определяне съдбата на Европа, както посочените тук. В 20 век на другите два върха на обърнатия пентаграм заеха своите места националсоциализмът и ционизмът, които както и болшевизмът представляват изкривяване на социализма, за да премине човечеството към световни войни и непрекъснати кризи. Знае се, че бъдещето на човечеството е свързано с братството в шеста културна епоха, затова битката е и за извращение на социализма. Нещо повече. След свалянето от Михаил на тъмните ариманически духове в човека, те придобиха чрез своите земни представители такава колосална власт, че след края на Първата световна война през 1918 г. няма нито една държава в света, която да е останала суверенна. Оттогава историята се движи от наднационални комплоти и историята на националните държави приключи. Тези тайни съюзи изпълняват заговора на изостаналите йерархични същества срещу правилния ход на човешката еволюция и борбата е за видовата промяна на човека и е насочена за деградиране на индивидуалността му, а не е за пари, власт, нефт, територии и пр. неща, които са на повърхността на събитията и се дъвчат от многобройните анализатори и политолози. Който владее съзнанието на хората чрез манипулации, има цялата власт на Земята и може да прави каквото си иска. Самите държави като териториални обединения по естествени еволюционни причини вървят към отмиране. Но Щайнер предупреждава, че след 1917 г. хората ще се делят на все по-малки народчета и групи, докато накрая отделният човек също ще се раздели на ляв и десен и двете му половини ще воюват помежду си. От една страна луциферическите същества деиндивидуализират човека в различните организации на групово съзнание, превръщат го в националист, в десен „европеец“, а от друга страна ариманическите същества разрушават аза със субкултурата и раздробяват национализма до малки групички. Така наречените „атлантици“ са типични представители на „левите“. Самите тези „жреци“ работейки за глобалната деградация на човечеството, работят срещу своето съществуване и са жертва на тъмните сили, но го правят, защото в окултните си практики се свързват с тези сили и виждайки, че те са безсмъртни същества, искат и те да станат безсмъртни. Този стремеж с непреодолима сила обхваща „черните магове“, които се занимават с измъчване на хора, защото тогава те наистина проникват в духовния свят и той ги привлича със своето безсмъртие. „Черният маг“ унищожава Аза си, но в опиянението си се свързва със злото и става негов проводник. Такива „черни магове“ никога не могат да бъдат видени публично или в средствата за масова информация, защото за тях е обидно да се показват където и да е пред модифицираното от тях човечество. Всички, които са по телевизиите и се имат за господари на света, включително десният сив кардинал Бжежински и левият сив кардинал Кисинджър, които все още са на служба, Билденбергови, английското кралско семейство, Ротшилд и пр. са само пионки. Истинските господари, които са стигнали до личен контакт с неправомерния духовен свят, никога не се показват. Но безсмъртието, което смятат, че ще получат е илюзорно ариманическо-луциферическо безсмъртие. Всъщност те ще погубят Аза и душата си и ще стигнат до втората душевна смърт, която е много по-страшна от физическата смърт и ни е известна от „Апокалипсиса“ на Йоан. Това се отнася за всеки човек на Земята, който между Христос и злото съзнателно избере страната на злото в космическата битка, от която зависи съдбата на нашия цикъл. Защото истинската битка е за това, дали да ни има във вида замислен от правилните Богове, а не за пари, власт или ресурси. Битката винаги е била окултна, а всичко останало е само външни проявления на тази битка, които тикат Европа към нейния залез. В опита си да разбере, защо Европа върви натам, Бондарев диагностицира три възела, които са се завързали в последните 200 години в човешката история. Първият възел се завързва с Френската революция, предизвикана от масоните или „левите“. Във всяка революция, изпреварваща естествения еволюционен ход на развитието, страстите се отприщват, включително и сексуалните и започва масова кървава вакханалия. Моралът силно деградира и затова се появяват „десните“, които трябва да въведат ред. Тогава се намеси Наполеон с европейските си войни, главната от които беше с Русия и революцията беше унищожена. Ядрото на втория възел беше болшевишката революция от 1917 г. извършена от „левите“ Ленин и Троцки и съпътствана с терор и съвсем открита сексуалност. Излязоха данни как в 1919 г. хората са ходели съвсем голи на работа, возели са се в трамвая, обядвали са в столовите и т.н. Сексът между „другарите и другарките“ е бил открито поощряван, насилието над буржоазията в сексуален смисъл – също. Трябваше да се намеси „десният“ Сталин, който със своята „червена инквизиция“ изби всички осъществили революцията и направи преврат в тази революция. Българинът Кръстьо Раковски, който е масон и близък съратник на Ленин и Троцки и е бил първият министър-председател на изкуственото образувание Украйна, заставайки пред „червения инквизитор“ по делото „Червената симфония“ разбрал, че високата масонска степен няма да го предпази и решил да разкрие голямата тайна на масонството. Всяка масонска организация се стреми да помага на комунистическата революция, с която физически да се ликвидира цялата буржоазия заедно с правителствата ѝ. Това обаче неизбежно води до самоубийството на масонството като организация и физическото самоубийство на всеки по-значим масон. Още при Ленин масонството започва да се забранява, а в чистката след 1935 г. много от масоните са избити, включително и Раковски, който казва, че ще е много смешно да се наблюдава глупавият израз на учудване на лицата на масоните, когато разберат, че трябва да умрат от ръцете на революционерите, които самите те са довели на власт. Днес Ердоган е този, на когото му предстои да добие този глупаво учуден израз, но още не му е дошло времето. Първо трябва да спечели референдума – дай Боже да не го спечели, след това да въведе смъртното наказание, да избие доста народ и чак след това физически да бъде ликвидиран. Той е един от тези, които са куклите на конци, но си е въобразил, че е от тези, които ръководят. Кукловодите са други, а зад тях са и свръхсетивните кукловоди.

Другият, влязъл в ролята на „десен“, беше Хитлер. Германия след Версайския договор беше поставена пред избор – или болшевишкия, или националистическия социализъм. Избра националсоциализма и войните на Хитлер в Европа бяха отговорът на „десните“, като главната война пак беше срещу Русия. Иначе „десните“ Сталин и Хитлер се разбираха отлично във втория възел и от тритомника на Александър Осипин „Великата тайна на Великата отечествена“ появил се в последните години, става ясно, че най-голямата тайна на Втората световна война е „Великата транспортна операция“, която е била договорена между Сталин и Хитлер. Съветските войски е трябвало да бъдат прехвърлени през Полша и Германия до бреговете на Северно море и да нападнат Англия, а немските войски през СССР към Турция и Ирак е трябвало да нападнат Британските колонии. Така са щели да си поделят Британската империя и света. След това идеологиите на национал-социализма и сталинизма е трябвало да бъдат сведени до една интегрална идеология за целия свят. Уговорката е била прехвърлянето да стане без амуниции и гориво в техниката с железопътен транспорт на запад и съответно на изток. Но германската армия е трябвало да бъде разснаряжена след като стъпи на руска територия, а руснаците са били направили складове за гориво и амуниции в пограничните си райони, които са били унищожени още в първите часове на войната. В 2 часа през нощта на 22.06.1941 г. обаче, британски самолети бомбардират Севастопол и Кронщат. Хитлер разбира, че войната започва и привежда в действие плана „Барбароса“, който е предвиждал нападение над СССР и е бил разработен в случай, че Сталин не спази тайната договорка. Англия веднага предложила на Кремъл военен съюз и заговорниците се оказали противници против волята си. В утрото на началото на войната и следващите няколко дена загубите на СССР в жива сила и техника са колосални. Само за първите два дена са загубени 2500 самолета. Въпреки това Русия имаше изключителен резерв от хора и с цената на многомилионни жертви успя да надделее в битката между двата звяра. Руският народ беше въвлечен в комплот на свръхсетивни сили, които работеха през Хитлер, Сталин и британските ложи. За него войната нито е велика, а още по-малко отечествена, но той трябва да узрее за това разбиране и най-накрая да премахне черномагьосническия култов център в Москва, от който всяка година се приема военния парад по случай Деня на победата. А Германия беше разрушена и попадна под влиянието на „левите братя“ от англосаксонския свят. Икономически се възстанови сравнително бързо, но духът на немския народ беше натикан в ъгъла. Последвалата сексуална революция нанесе огромни поражения върху психиката на всички западни народи, ръководени от „братята“ и те бяха подготвени за третия възел, водещ към залеза на Европа и разиграващ се буквално пред очите ни. В какво се състои този възел? Към него ни насочва едно пророчество на черния папа Албърт Пайк от 1871 г. Той пише писмо до тогавашния ръководител на илюминатите Джузепе Мацини, в което описва това, което „един дух“ му е казал за предстоящи три световни войни. Първата трябва да съкруши Русия и да я постави под контрола на „братята от левия път“. Втората трябва да се породи по пътя на политическите манипулации на германския национализъм и политическия ционизъм, което да доведе до унищожение на нацизма и създаване на независима държава на евреите в Палестина, а интернационалният комунизъм трябва да е достатъчно силен и да балансира християнството в света до момента, когато дойде времето на последните социални катаклизми в света. За третата световна война Пайк казва: „Tpeтaтa cвeтoвнa вoйнa тpябвa дa бъдe пoдĸлaждaнa oт aгeнтитe нa Илюминaтитe. Цeлтa e вoйнaтa дa избyxнe мeждy циoниcтитe и лидepитe нa иcлямcĸия cвят. Boйнaтa тpябвa дa бъдe пpoвeдeнa пo тaĸъв нaчин, чe иcлямът (мюcюлмaнcĸият apaбcĸи cвят) и циoнизмът (дъpжaвaтa Изpaeл) дa ce yнищoжaт взaимнo. Ocтaнaлитe нapoди cъщo щe бъдaт paздeлeни и пpинyдeни дa вoювaт дo пълнo физичecĸo, мopaлнo, дyxoвнo и иĸoнoмичecĸo изтoщeниe. Hиe тpябвa дa oтпpищим ниxилиcтитe и aтeиcтитe и дa пpoвoĸиpaмe гpaндиoзни coциaлни ĸaтaĸлизми, ĸoитo яcнo дa пoĸaжaт нa нapoдитe вcичĸи yжacи, пopoдeни oт aбcoлютния aтeизъм. Toвa щe дoвeдe дo нeвиждaнa дивaщинa и ĸpъвoпpoлития. Toгaвa нaвcяĸъдe гpaждaнитe щe бъдaт пpинyдeни дa ce зaщитaвaт cpeщy cвeтoвнoтo мaлцинcтвo oт peвoлюциoнepи. B peзyлтaт нa тeзи coциaлни ĸaтaĸлизми щe зaпoчнe yпaдъĸът нa xpиcтиянcтвoтo и xopaтa нaй-нaĸpaя щe видят иcтинcĸaтa cвeтлинa, чpeз yнивepcaлнaтa пpoявa нa чиcтaтa дoĸтpинa нa Лyцифep. Πocлeдвaлитe peaĸциoнни движeния щe paзpyшaт xpиcтиянcтвoтo и aтeизмa, ĸaтo ги зaвлaдeят и yнищoжaт пo eднo и cъщo вpeмe.“  Какъв дух е говорил на Пайк е ясно, но по-важното е как би могъл да се разиграе сценарият в наши дни. В последните години виждаме как „левите“ инспирираха поредица революции, като се започне от Северна Африка, през арабския свят до Украйна. Специално за Украйна излязоха и много факти за външна намеса, потвърждаващи, че това е така. Беше създадено и уродливото чудовище ИДИЛ. Въпреки, че нещата в Сирия зациклиха поради намесата на „дясната“ евразийска Русия, целта беше постигната и от регионите с конфликти към Европа се насочи  огромен поток от расово различни от белия човек хора, със съвсем различна историческа, политическа, културна и религиозна съдба от европейците. Започна новото похищение на Европа и то съвсем мирно приемано от европейските граждани, подложени на невиждано медийно обработване. „Дясната“ Меркел призова мигрантите да заповядат в Европа, а „десният“ папа съвсем не се възпротиви на това и открито спекулира с християнските чувства на хората, като призова всички да приемат мигранти в домовете си. Всевъзможни „леви“ организации впрегнаха всичките си сили да посрещат и възможно най-добре да обгрижат прииждащите, включително и сексуално, за които беше внушено, че ще спасят Европа от демографската криза и ще помогнат за икономическия просперитет. Това, разбира се, са празни приказки, защото в близкото бъдеще бясно развиващите се технологии ще направят голяма част от коренното население излишно, а какво остава за мигрантите, които в голямата си част са с ниско или съвсем без образование. Глобалистите отдавна говорят, че на Земята трябва да остане само така нареченият „златен милиард“, така че икономическите аргументи за ползите от мигрантския поток са абсолютно несъстоятелни. Основният поток се насочи към Германия, но Меркел не постави горна граница за приемане на нашествениците, които не идват да работят и да се интегрират в европейската култура, а да я разрушават и да търсят реванш за разрухата в собствените си държави. Ционистите също подкрепят нашествието. Евреинът Саркози още преди 10 години заяви, че за французите и европейците е дълг да се смесват с другите раси. Падналите задръжки в резултат на сексуалната революция, законодателните мерки на ЕС, медийната канонада и всевъзможни други средства, създават една атмосфера, наситена с лъжа, в която се заличава разликата между добро и зло и е идеална за инкарнацията на Антихриста. Всеки разумен глас назоваващ истината веднага бива заклеймяван като ксенофоб, фашист и пр. Явно се преследва някаква голяма цел. Бондарев дава два възможни отговора за нашествието, което определя като проекта „цунами“, а аз казвам, че и двата са валидни. Първият е, че глобализацията на света няма да започне със създаването на единно световно правителство или друга подобна организация, а със смесването на народите, което да измени човека до неузнаваемост. Вторият възможен отговор е, че се целѝ с „цунамито“ да се обърне руля на мировото развитие на дясно към консерватизма, след като в последните 200 години посоката на развитието беше предимно наляво. Десните „отци“ добре знаят, че бъдещето е на социалното, на братството в шеста културна епоха, което, разбира се, няма нищо общо с левия социализъм от 20 век. Затова навреме вземат мерки да обърнат посоката на развитието, като използват „цунамито“. На пръв поглед причините за масовата миграция са революциите на „левите“. „Левите“ искат да унищожат бялата раса като я смесят с другите раси и в бъдеще да има само една раса, подобна на онази в Египет в трета културна епоха. Те добре знаят, че белият човек е предопределен да се издигне към Духа и тогава ще е неуправляем от тях, докато смесените раси са с доста по-слаб потенциал в тази насока. Самите те са бели хора, но желаят заличаването на бялата раса. За целта им трябва расова революция, подготвяна дълго време и с предизвиканата от тях преди това сексуална революция. Трябва им пролетариат за тази революция, която задължително трябва да бъде комбинирана с масова сексуалност, с масово расово сексуално смесване. В Европа пролетариат няма и затова те си го доставят отвсякъде и то с повишена сексуална чувствителност. Такива са арабите, негрите и други идващи от Изток и Юг хора, за които европейките са „бяло месо“. За мюсюлманите жените са втора категория същества и в това отношение, за разлика от европейците, които в резултат на християнското развитие имат задръжки, те нямат. С революционното масово расово сексуално смесване, „левите“ възнамеряват да се борят еволюционно-природно с обусловения също еволюционно духовен прогрес на бялата раса. Събитията в новогодишната нощ в Кьолн бяха само репетиция за да се тестват реакциите на обществото. Така светът преди да стане глобален, ще стане лъжливо социалистически. Човечеството по принцип върви наляво, към социалното и братството в шеста културна епоха, а не към измамните форми на социализма от близкото минало или болшевизма на Европейския съюз. Хората в Европа, които са подготвяни за азовото развитие са истински аборигени. Народите от Източна Европа имаме някакви защитни сили, защото сме преживели болшевизма и знаем, какво значи пълзящ болшевизъм. Европейският съюз в продължение на 30 години беше в условията на сексуална революция и изграждане на форма на болшевизма. Онези нации нямат защитни сили срещу болшевизма, защото не могат да го разпознаят. Те са аборигените на Европа – германци, французи, австрийци и пр. Аборигените са хора, които не са цивилизовани в определено направление. Те не са цивилизовани по отношение на болшевизма и са наистина беззащитни. Днес болшевизмът в Европа е в много по-големи размери, отколкото беше у нас по времето на комунизма. Промиването на съзнанието е тотално и всички сфери на живота са проникнати практически от черна магия. И тук май се крие замисълът на „десните“, които вероятно стоят зад „цунамито“ в действителност като първопричина. Колкото повече мигранти прииждат, толкова европейските народи ще започнат да се ориентират надясно и „десните“ ще могат да вземат политическата власт. Вземат ли властта, „десните“ ще разтурят ЕС, ще възстановят националните граници, ще започнат да депортират нашествениците. Тогава те ще се вдигнат на революция, възглавявана от „левите“, ще започнат конфликти между народите, които ще прераснат в Трета световна война, ще настане глад, мор и разорение. „Левите“ ще бъдат напълно компрометирани в очите на европейския човек, хората ще се превърнат в инквизираща тълпа, която ще ги избие и ще се породи онзи „голям социален трус“, за който говори Пайк. „Левите“ правят революциите но не са способни да овладеят хаоса след това и идват „десните“ с озверелите тълпи, които се превръщат в „наполеоновите войни“ за тях. „Десните“ минават за християни и добре знаят, че социалистически християни е невъзможно да има, както не може да има бели негри. Майкъл Джексън се опита да покаже обратното, но бързо го прибраха горе. Когато Ариман излезе на сцената, „десните“ ще му се поклонят като на Христос, ще обявят, че това е Второто Му Пришествие, а преди това ще са се погрижили да забранят окултизма, за да няма кой да посочи каква е истината и спокойно ще започнат реставрация на миналото. Така, със заиграването с расовия въпрос, „леви“ и „десни“ застават срещу Спасителя и Неговото дело от Голгота.  Той дойде заради пронизването и обхващането на плътта от Духа и това е мисията на белия човек в пета културна епоха. Там, където Духът не може да слезе на физически план през плътта, както е при цветното човечество, той все още трябва да действа само като Дух отвън, все едно че изостава в своето развитие и тогава действа атавистично. Това е обективен еволюционен факт и разкриването му е довело до обвинения в расизъм към Щайнер, които продължават и днес. Неразбирането на разликите в цвета на кожата като резултат от кармически причини, ще доведе до сблъсъците между бялото и цветното човечество в прехода към шеста културна епоха. Процесът по смесването на народите тече от векове. Той върви от самосебе си по естествен път и не трябва да се извършва революционно, а еволюционно, като се започне с културното и икономическото сътрудничество. Някога ще се преодолеят и расовите различия, но това ще стане не по-рано от осъществяването на истинското братство в Христа на Земята. Човечеството се нуждае от духовна революция, която всеки сам трябва да я прави, като променя себе си като вид. Това се отнася и за цветното човечество, което трябва да се опита да хармонизира расата с индивидуалността, да постигне хармония между природното (расовото) и Аза, който се въплъщава от раса в раса, от народ в народ, в съответствие с духовните закони. Любовта към цялото човечество се постига еволюционно, а не революционно, което неминуемо поражда хаос и разруха. Неразбирането на духовните закони доведе до отдалечаването на човека от Боговете, до забравянето на най-висшия му дълг – дълга за собственото му развитие към Духа. Това забравяне доведе до завързването на трите „възела“, за които говори Бондарев. И тук огромна отговорност носят народите, подготвяни дълго от еволюционното развитие за днешните времена. Навремето Беинса Дуно каза, че „славянството е дървото, върху което ще бъдат присадени Англия, Германия, Америка и Франция. Те са четири професора на славянството. А шестата раса ще бъде плодът на това присадено дърво. Този плод ще съчетава всички положителни черти ни народите на бялата раса“. Ясно е, че Учителят говори за шеста културна епоха, наречена „славянска“ и без съхраняването на бялата раса тя става невъзможна в смисъла, който влагат в това Боговете. При провал на този план, резервният вариант е Латинска Америка и по точно Бразилия, но точно там смесването на расите е в огромен мащаб, духовният им потенциал е несравнимо по-беден от този на славянството, моралният разврат е в пъти по-голям и т.н. Статистиката показва, че в Бразилия броят раждания със секцио отдавна преобладава над естественото раждане и вече е около 70%, а в частните болници и 90%, а хомосексуалните са вече над 10% от населението. Главни субекти на културно-историческото развитие са народите на Средна Европа и Русия. Към тях трябва да прибавим латинските народи в Европа и англосаксонският свят, но в съвсем друг аспект. Ако си представим един голям кръст и поставим в долния край на вертикалната ос Германия (Средна Европа), то в горния край на същата ос стои Русия. Задачата на Средна Европа е да одухотвори абстрактното мислене със спиритуалното възприемане на единната сетивно-свръхсетивна Вселена и да прониже с това възприемане материалистичната цивилизация до най-дребните и детайли. Русия трябва да приеме импулса от Средна Европа и да го пренесе към шеста културна епоха. По хоризонталната ос на кръста от едната страна е „десният“ латински свят, а от другата е „левият“ англосаксонски свят. Този кръст е прафеноменът на културно-историческия и социалния живот на съвременната културна епоха и затова е изпълнен с дейността на свръхсетивни същества, с които хората си взаимодействат, защото са взаимосвързани и зависят един от друг най-пряко. Вертикалната и хоризонталната ос на кръста са в диалектическо противоречие и върху него е разпъната душата на съвременния човек в смисъла на разпъване върху кръста на мировата политика. Както никога досега човекът е потопен в политиката и колкото и някой да се прави на аполитичен, от нея не може да се избяга, защото в живота му директно се отразява сблъсъкът по хоризонталната ос между „евразийството“ и „атлантизма“. Всичките проблеми в живота идват от противопоставянето между „леви“ и „десни“, чиято цел е да противопоставят страните по вертикалата. Слабото звено по времето на болшевишката революция беше Русия, а сега слабото звено е Германия. Преходът между двете страни на хоризонталната ос е като лемниската, преходът по вертикалната ос е друга лемниската и двете се пресичат в центъра на кръста, в аза на човека, който трябва да метаморфозира в посока към висшия Аз. Тук ролята на българите като „народ на Аза“ е огромна. Ние познаваме добре и четирите върха на кръста, яли сме им попарата векове наред и затова можем да балансираме помежду им, внасяйки своя духовен принос по отношение на Азовото развитие. Това го владее и Борисов, вероятно дори и без да го осъзнава добре. Надявам се той да е министър-председателят на България след избора, който българите правят днес. Важно е в тази тежка обстановка на всевъзможни тъмни сценарии, на политическия връх да бъде човек с голям духовен багаж зад себе си от предишни инкарнации и това не може да бъде видяно в Бойко само от късогледи и духовно комплексирани хора.

Какво се случва сега и какво можем да очакваме в близко бъдеще, освен вероятните развръзки с мигрантите? Списание „Икономист“, зад което стоят могъщи окултно-политически кръгове, в края на всяка година помества колаж, в който показва на „аборигените“ какво са намислили за предстоящата година. Помните как преди олимпиадата в Лондон през 2012 г. усилено се говореше за подготвян ядрен атентат. Тогава в колажа над Дейвид Камерън беше изобразен ядрен взрив. Тогава планът не се състоя, защото кралицата на Великобритания даде да се разбере, че не е съгласна с това. Въпреки това, генералният план на тъмните сили за видова промяна на човека не се променя. В колажа за 2016 г. видните фигури на света са подредени във форма, приличаща на кораб ледоразбивач с капитан Меркел. Този ледоразбивач е Ноевият ковчег, който ще ни отведе към земния рай някъде в бъдещето. „Новата Атлантида“ провъзгласена от Франсис Бейкън, тази „яма на материалистичната култура“ залята от новия миров потоп – мигрантското „цунами“, е към своя край и затова е нужен нов „ковчег“. В подредбата на лицата на колажа се набива на очи триъгълникът, образуван от Меркел, Марин льо Пен и папа Франциск I. Меркел е християн-демократка и принципно е от „десните“, но с поканата си към мигрантите, изпълнява плана на „левите“. Льо Пен, която е с големи шансове за президентския пост във Франция, се кани да изкара Франция

Корица1 -виж фотогалерията                                                                                                          

от ЕС и да започне да депортира мигранти, като по този начин точно „десните“ биха предизвикали революция. Папата-йезуит е също десен, а край него в подчинено положение е руският патриарх. Йезуитите са имали огромна роля при сталинизма и при Хитлер. Не са само болшевиките и „левите“, които само в началото палят пожара, а след това „десните“ въвеждат ред. Много зависи от изборите във Франция и Германия. Но какъв, всъщност е изборът в Германия? Между „дясната“ Меркел, която като капитан на този ледоразбивач ще мине на таран през „лявото“ и ще предизвика море от страдания, кръв, сълзи и пр. за човечеството и „левият“ евреин Мартин Шулц, който като председател на Европейският парламент докара Европа до това състояние.

                В колажа за 2017 г. в „Икономист“ са изобразени картите Таро. На първата карта има изобразена извисяваща се кула, която е поразена от небесен гръм, разцепва се и от нея падат камъни. От едната страна на кулата са „левите“, които издигат болшевишкото знаме, а от другата страна са „десните“, които издигат кръста. Вижда се, че по-големите камъни падат върху „левите“. Затова твърдя, че в предстоящите конфликти те ще бъдат ликвидирани.

Корица 2-виж фотогалерията

Могъщите окултно-политически кръгове, стоящи зад списанието ни казват, че искат през тази година, когато се навършват 100 години от болшевишката революция, да се осъществи решителният сблъсък между „леви“ и „десни“ и с това светът, граден в последните 200 години, да започне да се разпада и да започне да се осъществява глобалисткият модел.

                В едно скорошно интервю след форума в Давос, където ежегодно се събира видимият елит на света, Анатолий Чубайс, който беше от обкръжението на Елцин, а от десетина години е генерален директор на Руската нанотехнологична корпорация, каза, че присъства за 25-ти път на този форум, но подобен ужас, какъвто е царял на тазгодишния форум, той е виждал само в началото на 2009 г., когато се разгръщаше глобалната финансова криза. Сега ужасът е от това, че светът, построен след Втората световна война се разпада. А точно това е поставено в началото на колажа на „Икономист“ за 2017 г. За да задействат този план, вероятно им трябва още известно количество мигранти, които да надхвърлят критичната маса. Трябва им и подходящо събитие, което да направи революционната промяна желана. Наглостта, упражнявана върху народите трябва да стигне такъв размер, че да се потърси революционната промяна. Самото запалване на революцията е въпрос на технология. Засега Русия и Китай държат добрия тон помежду си. Известно е, че големият сблъсък ще е между САЩ и Китай. В момента САЩ сякаш са оставили Русия да набере известна сила, защото тя им е нужна като бухалка, която трябва да се използва срещу Китай. Знаем за пророчеството на Владимир Соловьов от края на 19 и началото на 20 век, за нахлуването на Китай в европейската част на Русия и завладяването ѝ. Щайнер предупреди, че сблъсъкът между САЩ и Китай е неминуем, но е по-добре да бъде в Тихия океан, а не на територията на Европа, защото Европа ще престане да съществува. Засега Путин избягва капаните. Избягна капана на „оранжевата революция“ в Украйна, избягна да влезе в конфликт с Турция. Опита се да влезе в капана в Сирия, но беше предупреден с падането на самолета с ансамбъла „Александров“ в Черно море. Много важно е какво ще е поведението на Путин по-нататък. Засега върви по пътя на реставрацията на сталинисткия национализъм, което е дълбоко погрешна посока. Китай помпа мускули и ще бъде използван. В Германия нито „левите“, нито „десните“ ги интересува духовния живот и мисията на Средна Европа. В момента самият германски народ трябва да реагира по някакъв начин, като потърси път за сближаване с Русия. Това, обаче, може да стане, когато германският народ разбере своя генезис, разбере истината за така наречените „готи“, за българите като културоопределящ и в известен смисъл народоопределящ фактор в световната история. Германците трябва да разберат, че от синтеза на двата импулса, родени сред германския и българския народ, от синтеза на Антропософията и импулса на Бодхисатвата Беинса Дуно, може да се премине към адекватно обръщане към Духовния свят за да могат правилните Богове да се намесят. „Трите възела“ бяха завързани в последните 200 години именно поради игнорирането от човека на Духовния свят и забравянето, че има един дълг, който първостепенно стои над всички други – дългът за индивидуалното духовно развитие. Народи и раси ще съществуват още дълго време, но идва времето на отмирането на държавите. Колкото и за могъщи фактори да се имат някои държави, те са просто кукли на конци на свръхсетивните сили и на пентаграма на злото. Необходимо е изграждането на троичния социален организъм, защото той представлява атмосферата в която може да диша човекът, който тръгва от нисшия си аз към висшия Аз. Атмосферата на повсеместната и тотална лъжа пък, е подходящата атмосфера за инкарнацията на Ариман. Всеки днес е изправен през избора или да разпознава знаците на времето и да направи безусловния си избор на страната на Христос, като потърси правилния път към Него, или неминуемо да попадне в мрежата на пентаграма на злото, която постоянно ще метаморфозира и ще предлага все по-рафинирани капани. Свръхсетивните сили, които стоят зад злото, са готови за хиляди метаморфози, защото разполагат с инструменти долу на Земята за социализацията на пентаграма. Днес човекът трябва да притежава могъщо съзнание, неотклонно насочване към Христос и разбиране на мировите тайни, с които могат да бъдат респектирани силите на злото. Тях празни приказки за хуманизъм, братство, състрадание и пр. не ги трогват. Необходимо е разбиране и вербализиране на замислите им за да можем да разчитаме на някаква защита от Духовния свят. В противен случай те ще осъществят намеренията си, а това ще трасира по различен начин по-нататъшния път на човечеството, който ще бъде с фатални последици. С думите, че трябва да забравим всякакъв инфантилизъм и лековатост в себе си и да започнем да се отнасяме максимално сериозно към живота – нашия личен и обществения, да завършим тази лекция в деня на избор за българския народ, защото изборът е или Христос, или Антихристът! Антихристът вероятно ще ни бъде показан във времето отстоящо на един лунен възел, който се равнява на 18 години, 7 месеца и 9 дни, от датата на появата на бял свят на неговото тяло на 11.08.1999 г., а това се пада  около Великден на 2018 г. Тогава е много удобен момент той да се всели в подготвения съсъд. Така че нека да гледаме на всичко случващо се отсега нататък и през призмата на задаващата се инкарнация на Антихриста. Дай Боже да го посрещнем с Христос в ума, сърцето, волята и Аза. Амин!      

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.2147